Słowa życia

Słowa życia2019-02-19T10:39:00+01:00

Project Description

„Ewangelia nie jest książką pocieszenia, do której uciekamy się wyłącznie w chwilach trudnych, aby znaleźć rozwiązanie, lecz jest kodeksem zawierającym prawa życia w każdej sytuacji . Prawa te nie tylko należy czytać, lecz trzeba je „spożywać” całą duszą , co w każdej chwili upodabnia nas do Chrystusa.”  Chiara Lubich (Charyzmat Jedności ” s. 181)

W ramach działalności Fundacji Drachma od kilku lat odbywają się tzw.” Spotkania Słowa Życia”. Inspiracją do ich organizacji był praktykowany od 60 lat w Ruchu Focolare zwyczaj wybierania fragmentu Ewangelii na dany miesiąc i rozpowszechniania go wraz z komentarzem Chiary Lubich, aby wszyscy mogli wprowadzić go w życie.

Spotykając się raz w miesiącu w grupie kilkunastu osób, rozważamy dany tekst i dzielimy się przemyśleniami, a także przeżyciami i doświadczeniami z życia Ewangelią. Forma spotkań i omawiane treści sprzyjają pogłębieniu naszych relacji, a wszystko to odbywa się w atmosferze prawdziwej przyjaźni i jedności.

Spotkania odbywają się w każdy OSTATNI CZWARTEK miesiąca w domach uczestników lub w siedzibie fundacji o godz. 19.00. Informacja o miejscu spotkania u koordynatora.

Przez ostatnie kilka lat zawiązała się wspólnota osób bliskich sobie o podobnych dążeniach i ideałach, dla których ważne jest budowanie ewangelicznego braterstwa nie tylko między nami, ale wszystkimi osobami dobrej woli. Jesteśmy grupą otwartą na wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniach.

Jesteśmy też w stałym kontakcie z Ruchem Focolare w Polsce, korzystamy z zaproszeń na różne formy rekolekcji, spotkania i warsztaty.

Małgorzata Wawrowska, tel. +48516376447, e-mail: gosiajanusz@vp.pl