Project Description

Realizacja projektu została zakończona.

Centrum młodzeży Elpida
Im Chiary Luce Badano

Parafia Matki Bożej Fatimskiej
Bielsko – Biała Obszary
ul. Krausa 40

ELPIDA to z języka greckiego NADZIEJA. Nasze centrum stworzone jest  z myślą o młodych ludziach, którym towarzyszy nadzieja na lepsze życie. Wspólnym celem jest budowanie w nas nowego człowieka na wzór Mistrza z Nazaretu, bo tylko On jest źródłem życia lepszego, szczęśliwego. Zaangażowanie w tworzenie naszego centrum pokazało nam, że możemy być Jednością i mobilizuje cały czas do tego, abyśmy stali się otwarci na inne młode osoby z Obszarów. Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży nakazują nam patrzeć szerzej. Dlatego poprzez działania w tym centrum chcemy rozwijać się zarówno w sferze duchowej, jak i kulturalnej czy ogólnospołecznej.
Zwracamy się do wszystkich młodych ludzi z zaproszeniem do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

DZIAŁANIA CENTRUM MŁODZIEŻY ELPIDA:

1) EUCHARYSTIA MŁODYCH I SYSTEMATYCZNE KATECHEZY
Centrum Młodzieży powstaje przede wszystkim w celu formowania i rozwijania duchowości, której najważniejszym punktem jest Eucharystia stanowiąca pożywienie duchowe dla każdego człowieka.

2) BUDOWANIE PRZYJAŹNI Z BOGIEM I W GRUPIE
Bardzo ważnym elementem powstawania centrum jest wspólnota, którą tworzą wszyscy chcący się zaangażować poprzez dawanie siebie i otwartość na drugiego człowieka, a przede wszystkim Boga.

3) SPOTKANIA WSPÓLNOTY TAIZE
„Pielgrzymka zaufania przez ziemię” jest  okazją do spotkania się z ludźmi, ale także z Chrystusem Zmartwychwstałym. Modlitwa z innymi zbliża do Boga, a otwartość i gościnność pozwala przekraczać bariery i różnice.

4) MODLITWA O POKÓJ – TIME-OUT
Mocnym elementem jednoczącym wszystkich młodych jest ustalona godzina wspólnej modlitwy o pokój na świecie. Poprzez ten gest chcemy dać wyraz solidarności z pokrzywdzonymi w wyniku wojen.

5) PRZYGOTOWANIE DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Szczególnym wymiarem duszpasterstwa młodych ma być przygotowanie do nadchodzącego wydarzenia Światowych Dni Młodzieży, które ze względu na miejsce powinno być bliskie sercu każdego młodego Polaka.

6) MODLITWA UWIELBIENIA POPRZEZ ŚPIEW I MUZYKĘ
„Kto śpiewa ten dwa razy się modli” – św. Augustyn. Poprzez śpiew i muzykę pragniemy wielbić Pana oraz wnosić radość do wspólnoty.

7) KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA
Projekcje ciekawych filmów, wspólne rozważania Pisma Świętego czy realizacje spektakli ewangelizacyjnych to jedne z elementów, dzięki którym będziemy propagować wartości chrześcijańskie.

8) ZAJĘCIA SPORTOWE
Cotygodniowe zajęcia piłki nożnej na hali Szkoły nr 9.

9) ZAJĘCIA RĘKODZIEŁA
Już dzisiaj zapraszamy na zajęcia artystyczne. W najbliższym czasie:
– szkoła pisania ikon – prowadząca – Kamila Guzik (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) – pierwsze zajęcia już 19 marca 2015r.;
– produkcja różańców jako bransoletek – prowadząca – Barbara Gelner.

Zapraszamy! Nie może Ciebie zabraknąć

Weronika Chrząszcz
tel: (+48) 733 317 074
e-mail: weronika.chrzaszcz@gmail.com