Project Description

Realizacja projektu została zakończona.

Don’t look for shortcuts to God. The market is flooded with surefire, easygoing formulas for a successful life that can be practiced in your spare time. Don’t fall for that stuff, even though crowds of people do. The way to life – to God! – is vigorous and requires total attention.

/Mt 7:13-14, MSG/

Wielu z nas czyta Pismo Święte, wielu też uczy się języków obcych. A gdyby tak połączyć lekturę Słowa Bożego z doskonaleniem języka i zacząć czytać je na przykład… in English?? Smile

The Message to Biblia przetłumaczona na współczesny język angielski. Autor przekładu skupił się na przesłaniu tekstu; chciał przybliżyć Słowo Boże wszystkim, których z różnych powodów powstrzymuje specyficzny styl Pisma Świętego. W przypadku Nowego Testamentu jego celem nie było wierne przełożenie poszczególnych słów i zdań z języka greckiego, ale raczej oddanie klimatu wypowiedzi, atmosfery wydarzenia, rzeczywistości danej sytuacji. Chciał, aby czytelnicy mogli łatwiej postawić się w sytuacji osób współczesnych Jezusowi – często prostych ludzi, którzy słuchali Go, kiedy przechodził przez ich wsie i miasteczka. Tłumaczenie obfituje więc w idiomy i popularne wyrażenia zaczerpnięte ze słownictwa używanego na co dzień przez przeciętnego Amerykanina.

W ramach projektu Get the Message proponujemy comiesięczne spotkania biblijne, w czasie których będziemy wspólnie czytać i rozważać fragmenty Ewangelii w oparciu o wspomniane wydanie Pisma. Porozmawiamy też o kwestiach językowych, o znaczeniu i zastosowaniu zwrotów, które pojawią się w omawianym tekście. Będzie czas na podzielenie się tym, jak Słowo Boże działa na co dzień w naszym własnym życiu. A wszystko to po angielsku – aby także w tym sensie „wypłynąć na głębię” i pozbyć się oporów w używaniu języka Smile.

Spotkania odbywają się w drugą niedzielę miesiąca w godz. 16:00 – 17:30 w siedzibie Fundacji Drachma w Bielsku-Białej, ul. Reja 18.

Terminy spotkań:

  • 9 listopada 2014
  • 14 grudnia 2014
  • 11 stycznia 2015
  • 8 lutego 2015 – zajęcia odwołane!
  • 15 marca 2015
  • 12 kwietnia 2015 – zajęcia odwołane!
  • 10 maja 2015 – zajęcia odwołane!
  • 14 czerwca 2015 – zajęcia odwołane!

Katarzyna Dudek