Project Description

Realizacja projektu została zakończona.

Taize to duchowość.

To przestrzeń modlitwy prostymi ale głębokimi kanonami, których treść na długo pozostaje w sercu i jest modlitwą. Towarzyszy później na cały długi dzień zmieniając jego jakość.

Tworzenie wspólnoty Taize to także budowanie swojej wiary prostym codziennym dobrym życiem. Opiera się ono także na zwyczajnych zasadach sformułowanych przez brata Rogera, założyciela Wspólnoty. Oraz na Liście, który rok rocznie zostaje spisany jako program formacji na kolejny rok życia wiarą i pracy nad sobą.

Ale to także otwartość na przyjaźń w każdym wieku, na wymianę doświadczeń również tych związanych z przeżywaniem swojej wiary..

Nie są przeszkodą protestanckie korzenie Wspólnoty ale budowanie jednej wielkiej rodziny, pięknej w swojej różnorodności kulturowej, językowej a także wyznaniowej jest właśnie powodem do radości tworzenia Kościoła, w którym wszyscy są równi, tak samo ważni i piękni. Dokładnie tak, jak chciał tego Chrystus „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie .” (Ga 3,27-29)