Kontakt

Skontaktuj się z nami

ul. Reja 18,

43-300 Bielsko-Biała

+48 606 404 763

biuro@drachma.org.pl

Rachunek bankowy w PLN:

Bank Zachodni WBK S.A

62 1090 2590 0000 0001 2255 7993

EUR 16 1090 2590 0000 0001 2255 8142

USD 03 1090 2590 0000 0001 2255 8182

Dane do przelewów zagranicznych:

Przy przelewach z zagranicy należy wpisać dany numer rachunku w formacie IBAN (tzn. z dopiskiem z przodu PL), np.:
PL 62 1090 2590 0000 0001 2255 7993 oraz podać SWIFT banku: WBKPPLPP