Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod drachma.org.pl/sklep
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem drachma.org.pl/sklep, prowadzony jest przez Fundację Drachma z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mikołaja Reja 18 (REGON 240848997,  NIP 5472084099, KRS: 0000298899)

Dostawa

  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub metodą wysyłkową wskazaną przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia (w przypadku płatności “za pobraniem” termin ten jest liczony od daty złożenia zamówienia).
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drachma.org,opl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Zwroty

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,  na podstawie art. 27  Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Fundacji Drachma podany w niniejszym Regulaminie.
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.