Kwiat: Starochrześcijański symbol Przenajświętszej Trójcy
Liść: Ichthys, gr. słowo oznaczające rybę
Wyraża zakorzenienie w chrześcijaństwie i wyrasta ponad przeciętność. Myśl ta jest ciekawa, niebanalna, każe myśleć no i każe szukać – a o to chodzi w tekście biblijnym o drachmie.

Zgubiona drachma
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
(Łk. 15, 8-10)

Starochrześcijański symbol Przenajświętszej Trójcy
Przez trzy splecione pomiędzy sobą linie tworzące symbol Trójcy Świętej, chrześcijanie pragną wyrazić wzajemne przenikanie Miłości Ojca, i Syna w Duchu Świętym. Chcą ukazać trwający w Bogu odwieczny dialog jedności pełnej wzajemnego obdarzania siebie.

Splecione linie tworzące symbol, wyrażają najgłębszy sens ludzkiego życia – jest ono zespolone z pełnią Życia samego Boga. W tej niezwykłej jedności rozbrzmiewa, wpisane w istotę ludzkiego serca:
– pragnienie rozmowy płynącej z serca do Serca
– nieustanne obdarzanie siebie spojrzeniem Miłości;
– świadomość, że jesteśmy miłowani, i to umiłowani odwiecznie, bezinteresownie i na zawsze.

Z jednej strony jesteśmy wszyscy dziećmi Boga, a z drugiej – między sobą – jesteśmy braćmi i siostrami. Ta miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię, nie oczekując żadnej korzyści czy wdzięczności. Jak bowiem Bóg umiłował nas miłością bezinteresowną, tak i my powinniśmy nią darzyć innych. A miłość:
– jest cierpliwa i łaskawa;
– nie zazdrości,
– nie szuka poklasku,
– nie unosi się pychą ani gniewem;
– stroni od bezwstydu,
– nie szuka swego,
– nie pamięta złego;
-mnie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą;
– wszystko znosi,
-wszystkiemu wierzy,
– we wszystkim pokłada nadzieję,
– wszystko przetrzyma (Por. 1Kor 13,4-7).

Symbol wskazuje na to, że tylko taka miłość może ocalić ludzkość – jest ona jak odnaleziona Drachma (Łk 15,8-10), której człowiek ustawicznie poszukuje, wędrując ku pełni swojego człowieczeństwa…

Ten symbol nas zaprasza i wzywa:
za wszelką cenę muszę poszukiwać, odkrywać, zachować i rozdawać Miłość, która została mi dana i zadana…i której nikt nam nie zdoła odebrać…

Ichthys to greckie słowo oznaczające rybę, która od II w. jest symbolem Chrystusa. Napis I. pojawiał się często w inskrypcjach i sztuce wczesnochrześcijańskiej oddzielnie lub wraz z rysunkiem ryby.
Stała się symbolem Chrystusa, m.in. z tej przyczyny, że pierwsze litery greckich słów stanowiących chrześcijańskie wyznanie wiary, tj. Iēsoús Christós Theoú (H)Yiós Sōtēr [‘Jezus Chrystus Boga Syn Zbawca’], tworzyły gr. wyraz oznaczający rybę (ichthýs).