„Oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Mojego Ojca” (J 15,15).

Przepływ miłości. Miłość ze swej natury przepływa w dążeniu do ogarnięcia wszystkiego. Każdy jej przejaw promieniuje i wznieca kolejne ogniwo. My pragniemy uczynić ten przepływ bardziej intensywnym i umożliwić dotarcie miłości do najdalszych zakamarków zarówno ludzkich serc, jak i świata w ogóle.

Chcemy użyć do tego wszelkich obecnych możliwości komunikowania się, tak by przeznaczone do tego urządzenia techniczne i sieci komunikacyjne, tzw. massmedia napełniły się treścią niosącą najwspanialszą energię na świecie, Miłość.