Niepokonane Szkoły2020-10-09T13:07:48+02:00

Project Description

Co i dlaczego chcemy zrobić?

Problem relacji rówieśniczych między osobami sprawnymi a osobami niepełnosprawnymi to wciąż temat bardzo aktualny. Społeczeństwo nie wie, jak postępować w sytuacji kontaktu z takimi ludźmi. Mając doświadczenie pracy z nimi, chcielibyśmy podzielić się tą wiedzą. 

Uznaliśmy, że zmiana w tym aspekcie społecznym jest bardzo potrzebna. Chcemy zwiększyć świadomość, by nie tworzyły się podziały w  klasach, szkołach, a w konsekwencji między ludźmi w życiu codziennym. Postanowiliśmy wyjść ze specjalnym programem integrującym dzieci w środowiskach szkolnych.

Główne cele projektu Niepokonane Szkoły?

Przede wszystkim, skupiamy się na kontaktach indywidualnych z osobami niepełnosprawnymi:

 • niwelowanie strachu w nawiązywaniu kontaktu,
 • nauka budowania relacji rówieśniczych,
 • pokazanie, jak wygląda życie ze sprzętem medycznym,
 • uświadamianie, że osoba inaczej funkcjonująca chce, by ludzie nie postrzegali jej tylko przez pryzmat niepełnosprawności.

Jak chcemy realizować projekt?

 • Poznanie grupy, do której kierujemy nasze działania.
 • Prelekcje w środowisku szkolnym, w tym w szkołach integracyjnych.
 • Zajęcia w grupach – trening nawiązania relacji z osobami niepełnosprawnymi.
 • Próby poruszania się przy pomocy sprzętu medycznego – wózek, kule, chodzik.

Kto może zaangażować się w realizację?

Do naszego projektu zapraszamy szkoły. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty oraz prelekcje. Dodatkowo, zachęcamy do udziału wszystkich chętnych, którym bliskie jest ten temat. Mile widziani są także wolontariusze.

Jakie są koszty?

Niepokonane Szkoły nie wiążą się z koniecznością zapłaty. Warsztaty są realizowane całkowicie bezpłatnie.

Pomysł wprowadzenia projektu w życie powstał „przypadkiem”. Został ujęty w cudzysłowie, gdyż dla nas Przypadek to świeckie imię Ducha Świętego. Podczas jednego ze spotkań w Fundacji, nasza stażystka, Wiktoria, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi relacji rówieśniczych między osobami niepełnosprawnymi, a sprawnymi. Przeżyła wiele trudnych chwil w okresie szkolnym. Jej doświadczenie było dla nas cenną lekcją.

Po burzliwej dyskusji, wspólnie doszliśmy  do wniosku, że powinniśmy działać w tym kierunku i stworzyć projekt, który będzie rozwiewał wiele wątpliwości, dotyczących tworzenia relacji w szkole.

Niepokonane szkoły to nazwa, która łączy się z grupą osób niepełnosprawnych, którzy spotykają się w naszej Fundacji od początku jej powstania. Z chęcią podzielą się swoim doświadczeniem związanym z tym tematem.

Program warsztatów składa się z kilku punktów:

 • Przedstawienie problemu – świadectwo osoby niepełnosprawnej.  
 • Prelekcja w klasach – przybliżenie tematu. 
 • Wyświetlenie filmu – Niepokonani.
 • Działanie na zmysły – Trening z przeszkodami z użyciem sprzętu medycznego. 
 • Warsztaty z tworzenia relacji z osobą niepełnosprawną.
Sprawny i niepełnosprawny – ściągawka dla odważnych
Przejdź do góry