„Dawajcie, a będzie wam dane” (Łk 6,38).

 

Dawanie jest nieodłącznym atrybutem miłości. Zaczyna się od zwrócenia uwagi na innych, od gotowości do dzielenia się „majątkiem”, jakim dysponujemy niezależnie od posiadanych dóbr materialnych. Majątkiem tym są pokłady dobra, myśli, uczuć i coś, co obecnie wydaje się bardzo cenne: czas. Poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi jest dziś wielkim darem.

 

Dawanie jest sztuką. Jest piękne, jeśli jest natychmiastowe, bez oceniania sytuacji, bez jakiejkolwiek kalkulacji, wprost z serca. Jest piękne, jeśli przynosi radość zarówno darczyńcy, jak i obdarowanemu. Dawanie jest świadectwem miłości, jej manifestacją i przepływem.

 

Uczymy się dawać siebie poprzez udział we wszystkich formach działalności Fundacji. Jednak w najbardziej wyrazisty sposób uczy tego program propagowania idei i rozwoju wolontariatu.

 

Do realizacji większości przedsięwzięć Fundacji angażujemy ochotników. Współpracujemy z wieloma organizacjami i ośrodkami zajmującymi się niesieniem pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym, czy w różny sposób odrzuconym społecznie. Kierujemy do nich ochotników, a podopiecznych tych organizacji zapraszamy do współrealizowania naszych projektów w myśl integracji wszelkich środowisk.