”Bóg jest duchem” (J 4,24).

Pielęgnowanie miłości. W miłości jest energia, która w naturalny sposób, jeśli się ją oddaje, wyczerpuje się. Ogień miłości we wszystkich swych przejawach, jak każdy ogień, nie pali się sam z siebie, potrzebuje zarzewia. Miłość trzeba pielęgnować, by wciąż raziła pełnią swych barw, by trwała i nie traciła na mocy.

Potrzebujemy kontaktu ze źródłem miłości, z Bogiem. Dzięki modlitwie i kontemplacji wciąż zasilamy pokłady miłości, spontaniczność prowadzi nas słuszną drogą, a dokonywane wybory wypływają z czystości serc.

Praktyka duchowa jest podstawą działalności Fundacji Drachma. Modlitwa, refleksja, wymiana myśli towarzyszy każdej pracy w ramach Fundacji.