„Bóg jest światłem” (IJ 1,5).

Mądrość ma niewiele wspólnego z wiedzą, może istnieć bez niej. Jest właściwie tożsama z miłością. Wypływa z tego samego źródła, od Boga i jest darem Ducha Świętego.

Ludzie często mylą mądrość z wiedzą. Wiedza jest ważna, ale nauka wciąż odkrywa nowe prawa i rozwiązania, które często zaprzeczają teoriom dopiero co sformułowanym. Dlatego mądrość każe nam korzystać z wiedzy, ale nie pozwala się do niej przywiązywać.

Nie ustajemy w uczeniu się. Jeśli popełniamy błędy, mądrość pozwala nam je dostrzec i wyciągnąć z nich wnioski.

Każdy aspekt działalności Fundacji Drachma zamierzamy wspierać wiedzą fachowców. Planujemy organizować liczne warsztaty, szkolenia, kursy. Jednak zdobytą wiedzę chcemy stosować mądrze, w zgodzie z wewnętrznym głosem i odczuciami naszego serca, na bazie wspólnych przemyśleń, rozmów i modlitwy.