Project Description

Realizacja projektu została zakończona.

Ogólny opis projektu:

– Kurs multimedialny języka włoskiego na poziomie elementarnym A1–A2
– Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych.
– Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 16:00 – 17:30.
– Miejsce: Siedziba Fundacji Drachma, ul M. Reja 18, 43 – 300 Bielsko–Biała
– Liczba uczestników: 9  osób
– Podręcznik: ,,Nuovo Progetto Italiano A1 – A2,,

Nauczanie odbywa się metodą tradycyjną. Uczniowie uczą się czterech sprawności językowych:
pisania, czytania, słuchania i mówienia w języku włoskim oraz zgłębiają  gramatykę tego języka.
Metodologia języka zawiera również aktywność online – bezpośrednie poznawanie Włoch i jego kultury poprzez materiały audiowizualne.


Sprawozdanie z zajęć języka włoskiego w  roku szkolnym 2014/15

Kontynuacja kursu multimedialnego na poziomie A1-A2.

Stan grupy: 7 osób

– Zrealizowany został materiał -w podręczniku ,,Nuovo  Progetto Italiano,, poziom A1/A2 trzy rozdziały (5,6,7)

– grupa nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych we Włoszech w Latinie-wspólne opracowanie  prezentacji w Power Poincie, wymiana informacji dotycząca regionu Latiny i Bielska Białej.

– Przeprowadzone zostały testy sprawdzające po każdym rozdziale

– Przekazane zostały zadania wakacyjne: ćwiczenia z gramatyki włoskiej

– Po każdym semestrze odbywało się podsumowanie w formie festy integrującej grupe:

po semestrze III:

– spotkanie na Skype naszej grupy z grupą niepełnosprawnych z Latiny

 po semestrze IV:

– gra w Tombolę dydaktyczną – nagrodę wygrała pani Krystyna z Iwoną

W ciągu roku szkolnego na zajęciach przedstawiane były filmy dotyczące ważnych wydarzeń  z życia codziennego i kulturalnego Włoch:

1. Feste Italiane

2. Treni In Italia

3. Cinema Italiano  in passato e moderno

4. Pasta e pizza italiana


Podsumowanie roku szkolego 2013/14

W roku szkolnym 2013/14 :

– zrealizowane zostały cztery rozdziały z podręcznika ,,Nuovo Progetto Italiano,, A1–A2

– przeprowadzone zostay testy sprawdzające po każdym rozdziale

– rozdane zostay zadania wakacyjne: ćwiczenia z gramatyki włoskiej oraz słownictwa

Po każdym semestrze odbyło się podsumowanie w formie festy integrującej grupe:

po semestrze I:

– gra w Tombolę tradycyjną i dydaktyczną przy akompaniamencie włoskiej muzyki, pizzy i tiramisu –nagrodę otrzymał Wojciech Gil

po semestrze II:

– projekcja filmów z poszczególnych regionów Włoch przy dobrej kawie z włoskiej caffetiery i gorącej szarlotce z lodami.

W ciągu roku szkolnego na zajęciach przedstawiane są zdjęcia i filmy dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych i religijnych Włoch

1. Tutti Santi – Wszystkich Świętych–pokaz zdjęć z  zabytkowego Cimitero Monumentale a Milano

2. Sant Nicola – Św.Mikołaj…….film

3. Avvento – Adwent………..film

4. Natale – Boże Narodzenie……..pisanie życzeń, słuchanie kolęd i film po włosku

5. Capodanno – Nowy Rok…..film

6. Carnavale – Karnawał…..film

7. Quaresima – Post…….film

8. Pasqua – Wielkanoc….film

9. Vacanze – Wakacje…..poznanie ciekawych miejsc do zwiedzenia i spędzenia wakacji we Wloszech


Współpraca polsko-włoska – projekt „Razem bez granic”

Katarzyna Gembala – tel.: +48508859393, e-mail: kgembala@poczta.onet.pl