„Zwróćcie uwagę na lilie polne (…)” (Mt 6,28).

Bóg umieścił człowieka w świecie przepełnionym pięknem i harmonią. Sprawił, że każdy dzień zaskakuje nas swą cudownością i tajemnicą życia trudną do odkrycia i zrozumienia. Szacunek i troska wobec dzieła bożego są naszą powinnością.

Stawiamy sobie za cel rozpalenie ognia miłości wobec otaczającego nas świata i uznanie go za miarę piękna i harmonii, sferę odniesienia dla wszystkiego, co mamy odwagę tworzyć.

A chcemy umieć tworzyć piękno i świadomie je wybierać, używać, stosować. Chcemy uzdrawiać nasze miejsca, w których żyjemy, uwalniać je od brzydoty, nieładu i dysharmonii. Pragniemy, by nasz ubiór i zamieszkanie stało się „na podobieństwo” bożego dzieła.